Privacybeleid

✓ Verzending in hergebruikte dozen

✓ Steun de vakmensen uit de buurt

Puur Pol

✓ Verzending in Nederland

Hulp nodig? 06 21952123

Privacybeleid


Privacy van Puurpol.nl

Wanneer je een bestelling bij Puur Pol plaatst, wil je natuurlijk dat jouw gegevens privé blijven. Een terechte opmerking als je het ons vraagt. Wij doen er daarom alles aan deze gegevens zorgvuldig te verwerken en te beveiligen. 


IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS
Puur Pol
Ericaweg 10
3776 MD Stroe
info@puurpol.nl


WELKE GEGEVENS LAAT IK ACHTER?
Als je een bestelling plaatst, is er sprake van een overeenkomst. Wij vragen je hierbij om de volgende gegevens:

 • naam;
 • (factuur)adres;
 • e-mailadres;
 • betaalgegevens.

Wij gebruiken deze gegevens bij de afhandeling van de door jouw geplaatste bestelling, het verlenen van service, garantie, persoonsgebonden marketingacties en het uitvoeren van verkoopanalyses. De door jouw ingevulde gegevens worden beschermd middels de Secure Socket Layer (SSL) technologie. Met deze technologie worden jouw gegevens onleesbaar voor derden. Tip! Door het slotje in je webbrowser of door de s achter http kun je deze technologie herkennen. 


ONDER WELKE GRONDSLAGEN EN VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN DEZE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?

Bij de uitvoering van onze overeenkomst:

 • bij bestellen
 • bij bezorgen
 • bij retourneren
 • om je te kunnen e-mailen/aanschrijven indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst
 • bij contact met onze klantenservice


Enkel bij jouw toestemming, worden jouw gegevens gebruikt voor:

 • het onthouden van jouw voorkeuren om je van passend advies kunnen voorzien, middels je IP adres
 • om onze dienstverlening te kunnen verbeteren
 • om je te informeren over wijzigingen in wetgeving en dienstverlening.


Wettelijke verplichting

 • indien Puur Pol hiertoe wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld wanneer we fraude vermoeden;
 • in verband met wettelijke bewaarplichten.

 

BEWAARTERMIJN

Wij zullen jouw gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Voor zover er een administratieve- en/of wettelijk bewaarplicht geldt zullen wij jouw gegevens gedurende die termijn bewaren.


COMMUNICATIE

Vragen mag altijd.

Wanneer je Puur Pol een mail of ander bericht stuurt, worden deze opgenomen in ons e-mailarchief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij naar jouw persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk om hiermee jouw vraag te beantwoorden en eventuele bijkomende processen uit te voeren.


DELEN VAN GEGEVENS

Puur Pol verkoopt jouw gegevens niet aan derden. We delen jouw gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor:

 • de uitvoering van onze overeenkomst met jou als klant;
 • jouw shopervaring te verbeteren;
 • of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.


INZIEN, AANPASSEN, VERWIJDEREN

Mocht je vragen of twijfels hebben rondom jouw persoonsgegevens heb je altijd het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van jou in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen en voor welk doel. Wanneer je meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kun je ons verzoeken jouw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Je kunt ons hier uiteraard over mailen (info@puurpol.nl).


INTREKKEN TOESTEMMING

Voor zover wij je gegevens hebben verzameld op grond van door jou verleende toestemming, heb je het recht om de door jou verleende toestemming in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van jouw toestemming voor het moment van intrekking.


VEILIGHEID STAAT VOOROP

Puur Pol neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende (beveiligings-)maatregelen, zowel organisatorisch als technisch, om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van- en/of onbevoegde/ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens tegen te gaan. Hierbij moet je denken aan: toegangsbeveiliging, wachtwoordbeveiliging.  Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, dan wel er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. Wij helpen jou natuurlijk graag, maar daarnaast heb je te alle tijden het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens).


DOORLINKEN

Dit privacy statement is niet van toepassing op andere websites, welke door backlinks aan puurpol.nl zijn gekoppeld. Wij kunnen geen garantie geven dat andere partijen op een betrouwbare manier omgaan met jouw persoonlijke gegevens.  puurpol.nl kan zelf ook linkjes bevatten naar andere websites en/of diensten. Puur Pol is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of voor de privacybescherming op deze websites. Wij adviseren je daarom altijd de privacyverklaring van de betreffende website te lezen.


WIJZIGING PRIVACYVERKLARING

Wij kunnen deze privacyverklaringwijzigen en/of aanvullen. Raadpleeg deze privacyverklaring dan ook regelmatig, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd in 2022.